Davam et

Müsəlmanların Tövrat və İncilə baxış nöqteyi-nəzəri ilə əlaqədar önəmli açıqlama

Allah Quranda müsəlmanların Peyğəmbərimiz hz Muhəmmədə (s.ə.v.), ondan əvvəl göndərilən bütün peyğəmbərlərə və bu peyğəmbərlərə endirilənlərə iman etdiklərini bildirir. “Bəqərə” surəsinin 4-cü ayəsində Rəbbimiz müsəlmanlar üçün "O kəslər ki, sənə nazil olana və səndən əvvəl nazil olanlara iman gətirir..." buyurur.

Davamı

Təhrif olunmuş Tövratın içində gizlənən haqq kitab

Tövrat Allahın hz Musaya vəhy etdiyi mübarək bir kitabdır. Allah bir Quran ayəsində Tövratın "nur" olaraq endirildiyini bildirir:

Şübhəsiz ki, Tövratı Biz nazil etmişik. Onda hidayət və nur vardır. (Allaha) təslim olan peyğəmbərlər yəhudilər üçün bununla, din xadimləri və baş keşişlər isə Allahın Kitabından qorunub saxlanılanlarla hökm verirdilər. Onlar (hamısı) buna şahid oldular... (Maidə surəsi, 44)

Davamı

Tövratda Allah sevgisi

Allahınız Rəbbi bütün qəlbinizlə, bütün canınızla, bütün gücünüzlə sevəcəksiniz. (Qanunun təkrarı, 6:5)

… Allahınız Rəbb Özünü bütün qəlbinizlə, bütün canınızla sevib-sevmədiyinizi anlamaq üçün sizi sınayır. (Qanunun təkrarı, 13:3)

Davamı

Tövratda Allaha yaxınlıq və iman dərinliyi

Rəbb Özünə yalvaran, səmimiyyətlə yalvaran hər kəsə yaxındır. (Zəbur, 145:18)

Ey qəlbim, tək Allahda hüzur tap, çünki ümidim Ondadır. (Zəbur, 62:5)

Ya Rəbb, bütün varlığımla Sənə yaxınlaşıram. (Zəbur, 25:1)

Davamı

Tövratda Allah qorxusu

Amma Rəbb Özündən qorxanları sonsuza qədər sevər... (Zəbur, 103:17-18)

Müdrikliyin təməli Rəbb qorxusudur, Onun qaydalarını yerinə yetirən hər kəs ağıl sahibi olar… (Zəbur, 111:10)

Rəbbə qorxu ilə xidmət edin, titrəyərək sevinin. (Zəbur, 2:11)

Davamı

Tövratda imanın həqiqətləri

… Allahın Rəbb Mənəm, Məndən başqa Allah tanımayacaqsan, çünki başqa xilaskar yoxdur. (Huşə, 13:4)
"Ya Rəbb… yerdə və göydə Sənə bənzər başqa Allah yoxdur" dedi… (1 Padşahlar, 8:23)
Rəbb Mənəm, başqası yoxdur, Məndən başqa Allah yoxdur… Belə ki, şərqdən qərbə qədər Məndən başqası olmadığını hər kəs bilsin. Rəbb Mənəm, başqası yoxdur. (Yeşaya, 45:5-6)

Davamı

Tövratda Allahın sifətləri

Rəbb Mənəm, başqası yoxdur, Məndən başqa Allah yoxdur... şərqdən qərbə qədər Məndən başqası olmadığını hər kəs bilsin. Rəbb Mənəm, başqası yoxdur. (Yeşaya 45:5-6)


… Allah Mənəm, başqası yoxdur. Allah Mənəm, bənzərim yoxdur. (Yeşaya, 46:9)

Davamı

Tövratda axirətə iman

Yer üzünün torpağında yatanların bir çoxu oyanacaq: Kimisi sonsuz həyata, kimisi rüsvayçılığa və sonsuz pisliyə göndəriləcək. (Daniel, 12:2)
"Məzarlarınızı açıb sizi çıxardığım zaman Mənim Rəbb olduğumu anlayacaqsan... Ruhumu içinə qoyacağam, canlanacaqsınız..." belə deyir Rəbb. (Yezekel, 37:13-14)

Davamı

Tövratda tövsiyə edilən gözəl əxlaq xüsusiyyətləri

Allahı Rəbbin gözündə pis olanı etdi. Rəbbin sözünü bildirən Peyğəmbər Yeremyanın qarşısında təvazökar davranmadı. (2 Salnamələr, 36:12)
Yaxında pisin sonu gələcək, yerini axtarsan da, tapılmayacaq. Amma təvazökarlar ölkəni miras alacaq, dərin bir hüzurun zövqünü dadacaq. (Zəbur, 37:10-11)
Təkəbbürlülüyün ardından rüsvayçılıq gəlir, amma müdriklik təvazökarlardadır. (Süleymanın məsəlləri, 11:2)

Davamı

Tövratda Allahı anmaq və gözəl söz söyləməyin əhəmiyyəti

Gördüyün hər işdə Rəbbi an, O, sənin yolunu düzə çıxarar. (Süleymanın məsəlləri, 3:6)
Qanun kitabında yazılanları dilindən salma. Hamısını diqqətlə yerinə yetirmək üçün gecə-gündüz onu düşün. O zaman müvəffəqiyyətli olacaq və məqsədinə çatacaqsan. (Yeşua, 1:8)

Davamı

Tövratda Qurana uyğun əmr və qadağalar

... Bir-birinizə yalan danışmayacaqsınız. Mənim adımla yalan yerə and içməyəcəksiniz... (Levililər, 19:11-12)
Qonşuna qarşı yalan yerə şahidlik etməyəcəksən. (Misirdən çıxış, 20:16; Qanunun təkrarı, 5:20)
Yalandan uzaq durub günahsız və düz adamı öldürməyəcəksiniz. Çünki Mən pis adamı bağışlamam. (Misirdən çıxış, 23:7)

Davamı

Tövratda Qurana uyğun ibadətlər

... Ayağa qalxıb... Rəbbi yüksək səslə təriflədilər. (2 Salnamələr, 20:19)
... Ayağa qalxıb yüksək səslə Allahları Rəbbə yalvardılar... "Ayağa qalxın!" dedilər, "Başlanğıcdan sonsuza qədər var olan Allahınız Rəbbə təriflər olsun..." (Nehemya, 9:4-5)
... Ayağa qalxdı və üzü üstə yerə qapanıb üç dəfə əyildi. (1 Şamuel, 2:41)

Davamı

Tövratda Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) sünnəsinə uyğun işlər

Allah Quranda bütün iman edənlər üçün Peyğəmbərimizdə (s.ə.v.) "çox gözəl nümunələr" olduğunu bildirmişdir. Bu səbəblə, Peyğəmbər əfəndimizin (s.ə.v.) gündəlik həyatı bütün müsəlmanlar üçün çox əhəmiyyətli və qiymətlidir. Saleh möminlər gündəlik həyatlarının Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) həyatına bənzəməsi üçün diqqət yetirərlər.

Davamı

Quran və Tövratdakı bənzər ifadələrin bir qismi

TÖVRAT: Gizli yerdə yaradıldığımda, yerin dərinliklərində toxunduğumda vücudum Səndən gizli deyildi. Hələ bətndə ikən Gözlərin gördü məni; mənə ayrılan günlərin heç biri gəlmədən hamısı Sənin kitabına yazılmışdı. (Zəbur, 139:16)

Davamı
Haqqımızda
Quran əxlaqının bütün insanlar arasında yayılması üçün səy göstərmək iman və vicdan sahibi bütün insanların məsuliyyətidir. Allah Quranın "Sizdən; xeyirə çağıran, yaxşılığı (marufu) əmr edən və pislikdən (münkərdən) çəkindirən bir birlik olsun. Qurtulacaq olanlar bunlardır." (Ali-İmran surəsi, 104) ayəsiylə bu məsuliyyəti insanlara bildirmişdir. Bir başqa ayədə isə Allah bütün inananlara "…Artıq xeyirlərdə yarışın. Hamınızın dönüşü Allahadır…" (Maidə surəsi, 48) şəklində buyurmuşdur. Bu səbəblə hər insan əlindəki imkanlar ölçüsündə hər kəsi xeyirə çağırmağa, Quran əxlaqının təbliğ edilməsinə dəstək olmağa çalışmalıdır.

Bizimlə əlaqə

Design Studio 313

Bizimlə əlaqə yaratmaq üçün aşağıdakı "Əlaqə" düyməsindən istifadə etməyinizi xahiş edirik.